Putkijärjestelmät teollisuudelle

Syövyttävään ympäristöön tarkoitetut "teollisuusputkijärjestelmät" ja "puoli-valmisteet" kuuluvat monesti yhteen, ja molemmat tuoteryhmät voivat olla välttä-mättomiä täydellisiin korroosiotakestäviin laitteistoihin ja muihin muovirakennelmiin. Erilaisia projekteja varten toimitamme putkia, putken osia, käsikäyttöisiä ja automaattisia venttiilejä seuraavista muovimateriaaleista:
• PVC-U
• PVC-C
• PE
• PP
• PVDF
• GAP

Viereiset kuvat esittävät mahdolli-suuksiamme.

Ottakaa yhteyttä tarjousta varten.