Pesurit

Työprosessista jäävät epäpuhtaudet ovat joskus myrkyllisiä tai muuten haitallisia ympäristölle ja ihmisille. Kaasunpesurit puhdistavat vesiliukoiset epäpuhtaudet absorboi- malla ne kiertävään veteen – toisinaan yhdessä erlaisten erotuskykyä parantavien kemikaalien avulla. Pesureita valmis-tetaan eri muovilaaduista syöpymisen keston ja lämpötilakuormituksen mukaisesti.

Takaisin ilmastointikanaviin

PEH-valmisteinen pystysuora pesin on tarkoitettu puhdistamaan ilma erilaisista hapoista, kuten muurahais-, suola- ja rikkihaposta. Neutralisointi lipeän avulla.


CorroClean® DDS vetokaappipesuri on tarkoitettu pienille ilmavirtauksille 1.500 m3/h asti. Pisaranerotin on sisäänrakennettuna. Se on suunniteltu liitettäväksi veto-kaappeihin ja runkoihin. Materiaaleina ovat PVC, PP ja PPs.
Monissa kohteissa, kuten kouluissa, laitoksissa, sairaa- loissa, laboratorioissa ja teollisuudessa, käytetään kemikaaleja, jotka vaativat höyryjen poistoimua työpis-teestä. Märkäpesurin tehtävänä on estää epä- puhtauksien leviäminen ympäristöön.